?

Log in

No account? Create an account
Петра, must see №1 в Йорданії. - Error 502 bad getaway — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
grynjuk

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Петра, must see №1 в Йорданії. [лютий. 20-е, 2018|12:13 pm]
grynjuk


Йорданська Перта - одна з наймасштабніших античних руїн, що дойшли до наших днів. Думаю таких місць на планеті залишилось не більше десятка. Як виглядає зараз столиця древніх набатейців, пропоную дізнатися з цього поста.
ПосиланняВідповісти