?

Log in

No account? Create an account
Навігатор - Error 502 bad getaway — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
grynjuk

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Навігатор [червень. 27-е, 2020|01:49 pm]
grynjuk
в моєму ЖЖ Ви можете прочитати:

про подорожі: на Кавказ 2006 року, на Кавказ 2008 року, в Сирію, Туреччину, Ірак, Середню Азію, та Вірменію.

також про фестивалі, про мандрівки Карпатами та Україною, плівкову фотографію і всяку іншу дурь.
Посилання